Eddie

Eddie d geboren in 1963 ontving in 1991 zijn diploma van de afdeling mediumkunst van de AKI in Enschede, sindsdien gevestigd in Amsterdam. Zijn werk is vertoond in verschillende tentoonstellingen over heel Europa en het is vaak vertoond op televisie. Eddie d's speelse en geestige kunstwerken gebruiken "gevonden" TV-clips zowel als geensceneerde opnamen van "alledaagse" situaties of objecten in beweging, ze redigerend als snel lopende zich herhalende composities. De werkstukken focussen zich op vormen van taal en geluid en worden gekarakteriseerd door aantrekkelijke gesyncopeerde ritmen die verwijzen naar hedendaagse sampling cultuur.Het gebruik van beelden van Nederlandse en andre Europese politic richt zich op een specifieke regionale context, terwijl de reductie van de woorden van de spreker tot komische en betekenisloze patronen de manier bekritiseert waarop media formats inhoud en betekenis op een globale schaal controleren.

Heden ten dage heeft het menselijk brein te maken met een grote hoeveelheid stimuli meestal tegelijkertijd. Het begint al op het moment waarop je opstaat; geluiden en beelden waarop je bewust of onbewust reageert. Eddie d heeft niet verwante video segmenten vervaardigd op basis van deze incidentele alledaagse waarnemingen: het rammelend deksel van een pan, of een stampende voet, een pratend hoofd op dce TV. Met deze fragmenten zonder onderling verband schept hij composities. Hij verandert ze in een ritmische en grafische volorde daarbij gebruik makend van de compositiebeginselen van muziek, poezie of choreografie. En precies zoals in deze disciplines wordt de betekenis geschapen door de ervaring van het geheel, maar deze ervaring blijft grotendeels ondefinieerbaar. Herhalingen, duplicaties, inlijsting, verschuivingen en crescendos suggerereren middelen waardoor de instroom van trivialiteiten omgesmeed kan worden in een betekenisvolle ervaring.