Peter Bogers

Peter Bogers is geboren op 3 januari 1956 in Dordrecht in Nederland. Van 1977 tot 1981 studeerde hij aan de afdeling beeldhouwen van de St Joost Academie in Breda. Hij startte zijn carriere als uitvoerend kunstenaar. Later richtte hij zich op videokunst, video installaties en beeldhouwwerken. Er zijn solo-tentoonstellingen geweest zowel in Nederland (onder andere in het Nederlands Instituut voor Mediakunst en het Centraal Museum in Utrecht) als internationaal (solo shows o.a in Bremen, Marseille, Osnabruck, Pittsburgh en Stuttgart). In Het werk van Bogers zijn geluid en beeld gelijkwaardige elementen die altijd vorm en inhoud bepalen in een dynamisch samenspel. Veel van zijn werk schijnt te onderzoeken waar het breekpunt ligt tussen muziek-geluid en geluid-spraak, vaak met behulp van electronica en de menselijke stem. Wanneer wordt geluid muziek of voce versa. Wanneer veranderen geluiden in spraak, in communicatie? Wanneer vervalt spraak tot onduidelijke geluiden? Bogers vertoont ook een aanhoudende preoccupatie met het menselijk lichaam dat hij op verschillende niveau's gebruikt niet alleen als een visueel element in zijn video's maar ook als een ruimtelijke component of als materiaal om een begrip uit te beelden. In zijn werk heeft de eenheid en de identiteit van het lichaam zoals het van buiten af kan worden waargenomen plaatsgemaakt voor fragmentatie en vervreemding.

In Jihad ("heilige oorlog") smelten de donkere zijden van politiek, religie en sexualiteit zowel letterlijk als figuurlijk samen. De geringe onderlinge afstand wordt tentoongesteld elke keer wanneer zij het gebruik van TV en media (of vice versa) uitbuiten. Burkett toont hoe gemakkelijk het is om deze beelden en symbolen te mengen en hoe hun methoden, symbolen en idealen uiteindelijk verwisselbaar zijn. Door op een "sophisticated way" de TV-presentatie van politiek, sex en religie te manipuleren ondermijnt hij de cynische moraliteit die hen verdeelt.