Info

Op het ogenblik zijn er nog geen data bekend. Zodra er enig nieuws is over een eerste locatie van "De Verleiding" kunt u dat hier vinden. Tot dan is er 30 augustus in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, een presentatie van de identiteit van deze tentoonstelling te zien.